Datart_Výzkum

Milí respondenti,


jsem vděčná, že jste si našli dvě minuty času na vyplnění tohoto dotazníku. Moje jméno je Pavlína Petýrková a jsem studentkou Vysokého učení technického v Brně. Pracuji na své diplomové práci, která se zabývá faktory ovlivňujícími nákupní chování. Dotazník je anonymní a vaše odpovědi mi pomohou lépe porozumět tomu, co vás při nákupu ovlivňuje, a tím zlepšit komunikaci na prodejnách.


Děkuji za váš čas a ochotu!

Spustit dotazník teď