.

Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Jestem studentką drugiego roku studiów II. stopnia na kierunku Pedagogika w szkole wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą funkcjonowania szkolnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i skierowane są do nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku


Ankieta jest całkowicie anonimowa, a zebrane odpowiedzi będą używane wyłącznie do celów naukowych. Proszę o poświęcenie czasu i udzielenie szczerych odpowiedzi na zawarte w niej pytania.


Zabezpieczony

METRYCZKA

1

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
2

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak długo pracuje Pan/Pani jako nauczyciel/nauczycielka?

Wybierz jedną odpowiedź

CZĘŚC GŁÓWNA

4

Jak często zauważa Pan/Pani problemy szkolne u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają większe problemy z nauką?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych są gorzej traktowane przez nauczycieli niż pozostałe dzieci?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy uważa Pani/Pan, że brak wsparcia rodziny może być głównym czynnikiem wpływającym na trudności szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają zły wpływ na rówieśników?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych częściej niż inne dzieci mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami w szkole?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych są gorzej traktowane przez rówieśników?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jaki Pani/Pana zdaniem jest najczęstszy powód dysfunkcji w rodzinach?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Jakie formy wsparcia są dostępne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pana/Pani szkole?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność dostępnych form wsparcia dla tych dzieci?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jakie problemy szkolne najczęściej występują u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Jak często dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przejawiają zachowania agresywne w szkole?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jakie inne problemy behawioralne zauważa Pan/Pani u tych dzieci?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

Czy Pani/Pana zdaniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych chętnie uczęszczają w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach szkolnych?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych chętnie uczęszczają w zajęciach pozaszkolnych

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych szybciej ulegają uzależnieniom, np. papierosy?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci złe zachowania wynoszą z domu?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Jakie problemy emocjonalne zauważa Pan/Pani u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
22

Czy uważa Pani/Pan, że dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożone są demoralizacją?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Zdaniem Pani/Pana bardziej narażone na demoralizację z rodzin dysfunkcyjnych są:

Wybierz jedną odpowiedź