Globalizácia v potravinárskom priemysle

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a je súčasťou praktickej časti ročníkovej práce.

Spustiť dotazník