Sexuálne obťažovanie v divadelných priestoroch: obavy a skúsenosti

Tento dotazník slúži na anonymný zber odpovedí, ktoré budú použité v príprave interného workshopu Provázek x KONSENT o sexuálnom obťažovaní v divadle a spôsoboch, ako tieto situácie riešiť.

Spustit dotazník teď