Camberwellský formulár pre hodnotenie potrieb – krátka verzia Pacient (CANSAS-P) 2. edícia

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný, bude použitý v rámci výskumu k bakalárskej práci, s názvom Nenaplnené potreby starších pacientov. 


Spustiť dotazník