.

Bowling BNC 12.7.2024 (piatok)

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Uveďte svoje meno:

2

Zúčastnili by ste sa Bowlingu v piatok 12.7.?

Išli by sme tentokrát do Bowlingového Národného Centra, ktoré sa nachádza v Ružinove (Turbínová 1, 831 04 Bratislava). Radi by sme vedeli, či by ste mali čas a záujem. :)
question image