.

Grensoverschrijdend gedrag op de Haagse Hogeschool

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Heeft u kennis van de gedragsregels en protocollen omtrent grensoverschrijdend gedrag binnen de Haagse Hogeschool?

Kies één antwoord
2

Heeft u in het afgelopen academisch jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag (zoals intimidatie, ongewenste aanrakingen, of verbaal geweld) op de Haagse Hogeschool?

Kies één antwoord
3

Zo ja, wat voor soort grensoverschrijdend gedrag heeft u ervaren? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
4

Kunt u aangeven hoe vaak u te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag?

Kies één antwoord
5

Heeft u het grensoverschrijdend gedrag gemeld aan de school of een andere instantie?

Kies één antwoord
6

Zo nee, waarom heeft u het niet gemeld? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
7

Zo ja, aan wie heeft u het gemeld?

Kies één of meer antwoorden
8

Voelt u zich ondersteund door de school na het melden van het incident?

Kies één antwoord
9

Denkt u dat de Haagse Hogeschool voldoende maatregelen treft om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Licht je antwoord toe

10

Wat voor maatregelen zou u willen zien om grensoverschrijdend gedrag te verminderen?

Kies één of meer antwoorden
11

Wat moet school doen zodat studenten zich veilig(er) gaan voelen?

12

Welke andere ondersteuningen hebt u nodig vanuit de Haagse Hogeschool?

13

Wat is je mening over de algemene veiligheid op de Haagse Hogeschool?

14

Voel je je over het algemeen veilig op de Haagse Hogeschool?

Kies één antwoord