Powered by

Porodnická analgezie a anestezie v České republice 2016 - národní přehled

Určeno primářům a přednostům anesteziologicko - resuscitačních oddělení a klinik všech nemocničních zařízení v ČR.

Spustit dotazník