.

Student voice / studentský (žákovský) hlas

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jsi žák nebo učitel

Zaškrtni jednu možnost
2

Kolik je ti let?