Dotazník spokojnosti učiteľa s prácou pedagogického asistenta

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník