Czym kierują się klienci podczas wyboru drogerii internetowej?

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy korzysta Pan/Pani z drogerii internetowych niestacjonarnych?
Wymagana odpowiedź

Czy dokonał(a) Pan/Pani zakupu w poszczególnych drogeriach internetowych w przeciągu ostatniego roku

W jakich kategoriach produktów najczęściej dokonuje Pan/Pani zakupów w drogerii internetowej?

Co dla Pana/Pani ma największe znaczenie podczas wyboru drogerii internetowej? (maksymalnie 3 możliwości).

Co sprawia, że wybiera Pan/Pani drogerię stacjonarną zamiast internetowej? (maksymalnie 3 możliwości).
Wymagana odpowiedź

Metryczka

Wiek
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź