Představy rodičů o přípravě dětí v mateřské škole pro vstup na základní školu

Vážení rodiče a zákonní zástupci,


jsem Tina Fischerová, studentka předškolní pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aktuálně provádím výzkum, který se zaměřuje na představy rodičů ohledně přípravy dětí v mateřské škole pro následný vstup do základní školy. Vaše názory a zkušenosti jsou pro mě velmi cenné. Tento dotazník je anonymní, a vaše odpovědi nám pomohou lépe porozumět, jak můžeme efektivně podporovat děti v přechodu mezi těmito dvěma důležitými etapami vzdělávání.


Děkuji vám za váš čas a otevřenost při vyplňování tohoto dotazníku.

Spustit dotazník teď