Milí žiaci a kamaráti, prosím Vás o pár minút vyplnenia môjho dotazníka, ktorý potrebuje na CTO.

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník