Prieskum spokojnosti zamestnancov 2023

Dobrý deň, kolegyne a kolegovia,


obraciame sa na Vás s požiadavkou o vyplnenie krátkeho prieskumu spokojnosti v práci.


Už je to viac ako rok, čo sa v SLM udiali zmeny vo vedení. Krátko po týchto zmenách, v septembri 2022 sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Vaše názory z prieskumu sme sa snažili v priebehu roka brať do úvahy pri viacerých rozhodnutiam a zamerať sa aspoň na najviac diskutované témy. 


S odstupom času chceme opäť poznať Vaše názory na prácu v SLM. Keďže chceme, aby sa nám tu spolu pracovalo dobre, záleží nám na Vašej spokojnosti. Nájdite si, prosím, 15 minút svojho času na vyplnenie tohto krátkeho prieskumu spokojnosti. Prieskum je ANONYMNÝ, pokiaľ v úvode neuvediete svoje meno. 


Ďakujeme za Váš čas a otvorenosť pri odpovediach.

Vedenie SLM

Spustiť dotazník