Enquête website OSC

Ik loop momenteel stage bij OSC en zet komende weken een enquête uit onder de leden van OSC , met als doel de OSC website te verbeteren. Dit doe ik vanuit een stage opdracht. Om een goede afspiegeling te krijgen wat u van de website vind en verwacht vraag ik aan zoveel mogelijk leden hieraan deel te nemen. Het kost u maar luttele minuten, alvast hartelijk dank voor uw tijd en mening.

1 Hoe vaak raadpleegt u onze website?
Vereist antwoord

2 Hoe vaak raadpleegt u onderstaande onderdelen?
Vereist antwoord

Nooit
Maandelijks
Meerdere malen per week
1x per week
Dagelijks
Nieuwsberichten
Aan de Ton
Algemeen
Wedstrijden
Heren
Jongens
Dames/meiden
G team
Organisatie
Sponsoring
Foto's

3 Wat vindt u van de huidige website (vvosc.nl)?
Vereist antwoord

4 Wat vindt u goed aan de huidige website ?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

5 Is de informatie actueel ?
Vereist antwoord

Ja
Nee
Nieuwsberichten
Aan de Ton
Algemeen
Wedstrijden
Heren
Jongens
Dames/meiden
G team
Organisatie
Sponsoring
Foto's

6 Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de huidige website?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

7 Komen afgelasten wedstrijden en/of uitval van het C-veld op tijd op de website?
Vereist antwoord

8 Wordt u voldoende geïnformeerd over actuele zaken zoals 'Vullen of Voeden' of de KJHF van vorig jaar?
Vereist antwoord

9 Zou u een speciale pagina voor de kantine willen?
Vereist antwoord

10 Waar zou deze pagina uit moeten bestaan?

1500 tekens resterend

11 Hoe denkt u dat wij de vraag naar vrijwilligers meer onder de aandacht kunnen brengen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

12 Waar volgt u ons op social media?
Vereist antwoord

13 Kijkt u weleens op de mobiele website?
Vereist antwoord

14 Wat kan er verbeterd worden aan de mobiele website?

1500 tekens resterend

15 Heeft u nog eventuele suggesties/ ideeën voor de vernieuwde website?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

16 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord