.

Master Innovatie in Zorg en Welzijn

Geachte respondent,


Heel fijn dat u wilt deelnemen aan deze enquête. Deze enquête bevat 24 vragen en is onderdeel van mijn opleiding 'Master Innovatie in Zorg en Welzijn'. 

Het invullen van deze enquête zal circa 20 minuten van uw tijd vragen. Het is geheel anoniem. Bij het invullen geef je indirect toestemming om de antwoorden te verwerken in het onderzoek. 


Let op: voordat u deze vragenlijst kunt invullen wordt u verzocht de bijlage 'Balans in doen en laten' aandachtig te lezen, om de stellingen te kunnen beantwoorden. Beveiligd
Enquête workshop - Balans in doen en laten

Deze enquête bestaat uit twee delen ieder 12 vragen.


Binnen deel 1 treft u een aantal stellingen die gaan over de wijze waarop u nu de workshop waarneemt. Het gaat dus om de kenmerken die u nu aan de workshop toekent. 

 

U kunt bij iedere stelling aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent:

1 = geheel mee oneens

2 = mee oneens

3 = noch mee oneens, noch mee eens

4 = mee eens

5 = geheel mee eens

1

Wat is uw beroep?

Kies één antwoord
2

Hoeveel jaren werkervaring heeft u in uw huidige functie?

Kies één antwoord
3

De wijze van uitvoering/gebruik van deze workshop ligt vast zoals in een procedure, standaard of protocol

Kies één antwoord
4

De resultaten die met deze workshop bereikt moeten worden zijn heel concreet en te meten

Kies één antwoord
5

De wijze van gebruik van deze workshop moet steeds door de gebruikers onderling worden afgestemd

Kies één antwoord
6

De wijze van gebruik van deze workshop is iedere keer weer anders

Kies één antwoord
7

Deze workshop is bedoeld om onze processen meer eenvormig en herhaalbaar te maken

Kies één antwoord
8

Deze workshop is bedoeld om betere patiënt uitkomsten te realiseren

Kies één antwoord
9

Deze workshop is bedoeld om onze samenwerking te verbeteren

Kies één antwoord
10

Deze workshop is bedoeld om sneller en beter in te spelen op veranderingen bij de patiënt

Kies één antwoord
11

Deze workshop roept bij mij het beeld op van een gestroomlijnd en vastliggend proces

Kies één antwoord
12

Deze workshop roept bij mij het beeld op van heel doelgericht denken en handelen

Kies één antwoord
13

Deze workshop roept bij mij het beeld op van een hecht samenwerkende groep of team

Kies één antwoord
14

Deze workshop roept bij mij het beeld op van beweging en aanpassing

Kies één antwoord

Deel 2 zal nu van start gaan!


Binnen deel 2 treft u een aantal stellingen aan. Deze gaan over uw huidige waarneming van de kenmerken van uw unit (team, organisatie, bedrijf etc.).

 

U kunt bij iedere stelling aangeven in hoeverre u het met de stelling eens bent:  

1 =geheel mee oneens

2 = mee oneens

3 = noch mee eens noch mee oneens

4 = mee eens

5 = geheel mee eens  

In deze unit (team, organisatie, bedrijf etc.): stelling

15

Wordt het werk georganiseerd door middel van procedures, protocollen en standaarden

Kies één antwoord
16

Wordt het werk georganiseerd door het plannen en controleren van resultaten

Kies één antwoord
17

Wordt het werk georganiseerd door overleg en afstemming tussen de medewerkers

Kies één antwoord
18

Wordt het werk georganiseerd door flexibel in te spelen op situaties en ontwikkelingen

Kies één antwoord

Binnen deze unit (team, organisatie, bedrijf etc.) is het beleid gericht op: stelling

19

Vergroten van eenduidigheid en voorspelbaarheid van de (zorg/werk) processen

Kies één antwoord
20

Verbeteren van doelmatigheid, productiviteit of uitkomsten van de zorg

Kies één antwoord
21

Verbeteren van de kwaliteit van (zorg/werk) processen

Kies één antwoord
22

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg

Kies één antwoord

In deze unit (team, organisatie, bedrijf etc.) vinden wij met elkaar belangrijk: stelling

23

Het naleven van regels en procedures

Kies één antwoord
24

Het leveren van concrete prestaties

Kies één antwoord
25

Loyaliteit en onderling vertrouwen

Kies één antwoord
26

Betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling

Kies één antwoord
27

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! Hieronder heeft u nog ruimte voor eventuele toevoegingen en suggesties. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: beerent.vos@student.hu.nl