Ankieta "Jak wykorzystać wolne środki powstałe podczas realizacji LSR"

Serdecznie zapraszamy Państwa (mieszkańców gmin: Korczyna, Wiśniowa, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Strzyżów) do wypełnienia ankiety, która dotyczy realizacji LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta wynika z chęci zagospodarowania wolnych środków w wysokości około 28 tys. euro powstałych podczas realizacji LSR (poddziałanie 19.2)

Rozpocznij ankietę teraz