.

Digitální marketing - diplomová práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Digitální marketing - diplomová práce
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kolik je Vám let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jaké je Vaše aktuální postavení na trhu práce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jak často používáte internet?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Máte účet na nějaké sociální síti (např. Facebook, Instagram)?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak často narazíte na online reklamy, ať už na sociálních sítích, v e-mailech nebo při procházení internetu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Který typ online reklamy na Vás nejvíce zapůsobí nebo Vás zaujme?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jakou vlastnost musí mít reklama, aby Vás zaujala?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jak si myslíte, že jsou účinné online reklamy ve srovnání s klasickými formami reklamy, jako jsou televizní spoty nebo billboardy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Považujete reklamy na internetu za důležité pro úspěch podniků v současné době?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Přepínáte reklamy, případně používáte blokování reklamy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Kdybyste měli vlastní firmu nebo projekt, chtěli byste pro propagaci využít služby firmy specializující se na internetovou reklamu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Co by pro vás bylo rozhodující při výběru firmy, která by se starala o Vaši internetovou reklamu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Které konkrétní digitální marketingové služby byste považovali za nejvíce užitečné pro Váš podnik/projekt?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké by byly Vaše hlavní cíle při využívání digitální marketingové společnosti?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Máte nějaké další komentáře nebo myšlenky týkající se využívání digitálních marketingových služeb?

background