.

Student handsomeness rating

Zdravim, zdravim, všem zúčastněným se zaručuje plná anonymita, prosím vyplňujte upřímně a s rozmyslem.

Zabezpečeno
1

Kdo ze studentů/paralegalů kanceláře ti přijde fyzicky nejatraktivnější?

Vyberte jednu obrázkovou odpověď