.

Bezpieczeństwo pasażerów na Dworcu Centralnym w Warszawie w związku z kradzieżami

Szanowni Państwo,

nazywam Się Konrad Kuczyński i jestem studentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu, które ma na celu ocenę stopnia i poczucia bezpieczeństwa pasażerów i innych osób przemieszczających sie po terenie Dworca Centralnego w Warszawie. Do zebrania danych służyć będzie anonimowy i dobrowolny kwestionariusz znajdujący się poniżej. Skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.

Zabezpieczony
Kwestionariusz Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 5 minut.
1

Pani/Pana stan cywilny?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jakiej jest Pani/Pan płci?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jaki jest Pani/Pana wiek?

Wybierz 1 odpowiedź
Kwestionariusz Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 5 minut.
5

Jak często korzysta Pani/Pan z usług dworca centralnego?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak ocenia Pani/Pan ogólne poczucie bezpieczeństwa na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy kiedykolwiek doświadczyła/ł Pani/Pan sytuacji niebezpiecznej na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jakie są główne obszary na dworcu centralnym, w których czuje się Pani/Pan najmniej bezpiecznie?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Czy zauważyła/ł Pani/Pan obecność ochrony na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jak ocenia Pani/Pan skuteczność ochrony na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy zauważyła/ł Pani/Pan obecność Policji na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jak ocenia Pani/Pan skuteczność Policji na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa chciałaby/chciałby Pani/Pan widzieć na dworcu centralnym?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Czy są jakieś konkretne godziny, w których czuje się Pani/Pan mniej bezpiecznie na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy kiedykolwiek doświadczyła/ł Pani/Pan kradzieży na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jeśli tak, proszę opisać krótko, co zostało skradzione i w jakich okolicznościach.

17

Jak ocenia Pani/Pan poziom zagrożenia kradzieżami na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Jakie środki ostrożności podejmuje Pani/Pan, aby uniknąć kradzieży na dworcu centralnym?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
19

Czy kiedykolwiek zgłaszała/ł Pani/Pan kradzież na dworcu centralnym?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy uważa Pani/Pan, że obecne środki bezpieczeństwa na dworcu centralnym są wystarczające?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy byłaby/byłby Pani/Pan skłonna/ny skorzystać z aplikacji mobilnej dedykowanej bezpieczeństwu na dworcu (np. zgłaszanie kradzieży, szybki kontakt z ochroną)?

Wybierz jedną odpowiedź