.

BIM minor - enquête inwerktraject 2

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe lang werkt u bij Pieters Bouwtechniek?

Gebruik alleen cijfers
2

Is dit uw eerste baan als Modeleur?

Kies één antwoord
3

Heeft u naar uw idee genoeg tijd gekregen om alles te leren?

Kies één antwoord
4

Heeft uw begeleider genoeg tijd genomen om u te begeleiden?

Kies één antwoord
5

Is bij uw inwerk traject gestructureerd te werk gegaan? (zijn bijvoorbeeld standaard procedures aangehouden)

Kies één antwoord
6

Had uw begeleider genoeg kennis van de projecten waar u aan werkte om u goed te kunnen ondersteunen?

Kies één antwoord
7

Denkt u dat het inwerktraject beter was gelopen als uw begeleider meer kennis had van uw projecten?

Kan u een toelichting geven waarom u dekt dat het wel of niet zal helpen?
8

Bent u betrokken bij de BIM kick-off/vergadering?

Kies één antwoord
9

Als u mee heeft gedaan aan een BIM kick-off/vergadering, bent u daar aan het begin voldoende mee begeleid?

Kies één antwoord
10

Bent u tevreden met de manier waarop u bent ingewerkt?

Kunt u toelichten waarom of wel of niet tevreden bent?
11

Is iets bij uw inwerktraject of die van een collega niet goed gegaan naar uw idee?