COOLABS kompetence a odpovědnost REGISTRACE WORKSHOPY SEMINÁŘE

Naším cílem je všem zájemcům poskytnout součinnost při propojení teoretických dovedností s praxí prostřednictvím provádění měření, analýz a pozorování fyzikálních principů fungování technologií HVAC používaných v oblasti TZB u moderních budov. Spolupracujícím subjektům, firmám a zájemcům o obor je cílem poskytnout součinnost a pomoc při projektování, konstrukci, vývoji zařízení, pomoc při realizacích, mentoring a technický pohled při posuzování stavu zařízení.

Moderní, dynamicky se rozvíjející společnost vyžaduje kromě výkonu od absolventů i analytické myšlení, odhad, umění předpokládat a schopnost se rychle orientovat v problematice nejen chladících zařízení, ale i v oborech a zařízeních přímo souvisejících s těmito technologiemi. Standardně je vyžadována orientace v oborech chlazení, vytápění, elektro silno a slaboproud, měření a regulace, hydraulika topných okruhů a primárních okruhů společně s geotermálními vrty. Ruku v ruce s technickým vzděláním jde i schopnost absolventa orientovat se v oblasti ekonomické, práva a legislativy.

Aby byl projekt smysluplný, je zapotřebí vytvořit společně podmínky pro realizaci edukace nejen pro oblast školního vzdělávání, ale i v oblasti odborné veřejnosti z řad projektantů, mechaniků a všech, kteří se zabývají oborem CHKT a TČ v profesním i soukromém životě.

Registrací do projektu se stanete součástí komunity COOLABS, komunity kompetentních a odpovědných.

Děkujeme

Coolabs team

Jméno a příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Adresa ( fakturační)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Registruji se na workshop v termínu
Povinná odpověď

Jsem:
Povinná odpověď

E-mailová adresa
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Telefon
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

IČ ( pokud podnikáte)

Zbývá 250 znaků