.

Dotazník o ustájení koní

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
USTÁJENÍ KONÍ
1

Máte vlastního koně?

Vyberte jednu odpověď
2

Které služby od ustajovatele koní očekáváte navíc?

Vyberte všechny služby, které byste od ustájení koní očekávali.
3

Jak byste ohodnotili kvalitu nyní poskytovaných služeb v místě, kde máte ustájeného koně?

Ohodnoťte poskytované služby pomocí hvězdičkového hodnocení.
4

Kde máte koně ustáleného

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Za jakou cenu jste ochotní vůči kvalitě a nabízeným službám si nechat koně ustájit?

Vložte částku, kterou jste ochotní platit za ustájení koně.
6

Jak se v průběhu doby, kdy máte ustájeného koně v daném místě, měnila cena a jak vám to bylo odůvodněno.

7

Jak často měníte ustájení a proč?

.
8

Preferujete vnitřní nebo venkovní ustájení pro svého koně?

Vyberte, zda preferujete vnitřní nebo venkovní ustájení.
9

Jaké jsou vaše očekávání ohledně podmínek pro ustájení koně?

Popište vaše specifické požadavky na podmínky pro ustájení koně.
10

Jak důležitý je pro vás dostupný jezdecký areál?

Ohodnoťte důležitost dostupného jezdeckého areálu na stupnici od 1 (velmi nedůležité) po 10 (velmi důležité).
11

Jaké jsou vaše zkušenosti s předchozími ustájeními koní?

Popište své zkušenosti s předchozími ustájeními koní.
12

Jaké vybavení a služby v areálu jsou pro vás klíčové

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Kde je pro vás cenový strop pro ustájení koně?

Zadejte maximální částku, kterou byste byli ochotni platit za ustájení koně.
14

Kde máte ustájeného koně? (stačí přiblížení k lokaci, okres)