Sociálne siete a využívanie voľného času žiakov SOŠ

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník