VLIV OSOBNOSTI PSOVODA NA BEHAVIORÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PSA

Krásný den!


Moc děkuji, že jste se rozhodl/a vyplnit tento dotazník, který vznikl za účelem sběru dat pro moji diplomovou práci. Věřím, že jeho výsledky přinesou mnoho zajímavých informací, které nám pomohou ještě lépe porozumět vztahu mezi člověkem a jeho psem. 


Komu je tento dotazník určen?

Dotazník je určen pouze lidem starším 18 let, kteří vlastní jednoho dospělého psa s průkazem původu.

Pes musí být plemene, které je možné zařadit mezi psy ovčácké, pastevecké, ohaře, retrívry, teriéry, jezevčíky a nebo honiče.


Délka času stráveného u dotazníku bude cca 15 minut a jako motivaci pro jeho zdárné dokončení v závěru dotazníku je zde možnost vyplnit emailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány výsledky studie. Bez tohoto kroku je dotazník zcela anonymní.


Ještě jednou děkuji a přeji příjemné chvíle strávené nad dotazníkem i poté!


Dominika Gráfová

Studentka oboru Management zdraví a welfare zvířat

Česká Zemědělská Univerzita

Spustit dotazník teď