.

environmentální dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

napište datum vyplnění

Vyberte datum
2

napište svůj věk

3

jak často recyklujete své odpadky?

Vyberte jednu odpověď
4

kolik igelitových tašek máte doma?

Vyberte jednu odpověď
5

jak nejčastěji cestujete?

Vyberte jednu odpověď
6

pokud recyklujete málo nebo vůbec napište proč

7

pokud jezdíte častěji autem napište proč