.

Dotazník pre vedúcich pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často využívate technologické inovácie vo vašom pracovnom procese?

Vyberte jednu možnosť
2

Ako hodnotíte efektivitu riadenia vo vašom pracovnom prostredí?

Ohodnoťte efektivitu pomocou hviezdičiek
3

Aký je váš prístup k motivácii zamestnancov?

Napíšte svoj názor alebo prístup
4

Aké technologické nástroje alebo softvér využívate najčastejšie?

Napíšte názvy technologických nástrojov alebo softvéru
5

Ktorú oblasť by ste najviac potrebovali zlepšiť v riadení zamestnancov?

Vyberte jednu možnosť
6

Hodnotíte vaše zamestnance pravidelne a konštruktívne?

Vyberte jednu možnosť
7

Aký vplyv majú technologické inovácie na efektivitu práce vo vašom pracovnom prostredí?

Napíšte svoj názor alebo skúsenosť
8

Ako by ste posilnili tímovú spoluprácu vo vašom tíme?

Napíšte vašu predstavu o zlepšení tímovej spolupráce
9

Koľko času investujete do rozvoja a motivácie svojich zamestnancov týždenne?

Napíšte počet hodín alebo percentuálnu mieru
10

Aké sú vaše očakávania voči technologickým inováciám vo vašom pracovnom prostredí?

Napíšte svoje očakávania a ciele