Eco Friendly Fireworks

Beste Heer / Mevrouw,

Bedankt voor het invullen van het ''Eco Friendly Fireworks'' formulier! Met grote groet, O3 Leeuwarden

Leeuwarden wil een gezonde, schone en gelukkige gemeente zijn, waar mens en dier zich prettig en verbonden voelen - niet alleen vandaag maar ook voor de generaties na ons. Een nieuwjaarsviering is een belangrijk moment om die verbondenheid te vieren - we kijken terug op het oude jaar en maken goede voornemens voor de toekomst.

Friezen lijken dol op vuurwerk. In Leeuwarden werd in 2022 40% meer geld uitgegeven aan vuurwerk dan in 2019, er gaan tienduizenden kilo's sier- en knalwerk

Friezen lijken dol op vuurwerk. In Leeuwarden werd in 2022 40% meer geld uitgegeven aan vuurwerk dan in 2019, er gaan tienduizenden kilo’s sier- en knalwerk over de toonbank. De vraag is echter toch of we anno 2023 de juiste manier van vieren te pakken hebben met elkaar, ook door de toename aan illegale handel.

In 2022 verdubbelde het aantal vuurwerkslachtoffers ten opzichte van 2020 met 773 gevallen, waaronder opvallend veel jongere kinderen.

Friesland staat in de top 3 van provincies met de meeste meldingen van vuurwerk-overlast. Vuurwerk zorgt voor een toename van 7% van onze landelijke fijnstof uitstoot.

Hoe kunnen we het anders doen? Hoe zorgen we voor een nieuwjaarsviering waarin we het én leuk hebben én meer rekening houden met de fysieke en mentale gezondheid van medebewoners en onszelf en met die van de dieren in de stad?

In samenwerking met NHL Stenden, Firda en Circulair Friesland gaan wij onderzoek doen om antwoord op deze vragen te geven.

Formulier invullen