Zisťovanie potrieb pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Je zameraný na zisťovanie potrieb pedagogických a odborných zamestnancov pre skvalitňovanie našej spolupráce do budúcnosti. Je dôležité poznať potreby zamestnancov nielen z pohľadu pracovného a profesijného , ale aj z pohľadu osobnostného a ľudského. V dotazníku sa stretnete s obomi pohľadmi.

Prosíme, pokúste sa do dotazníka dať všetky relevantné a dôležité informácie, ktoré nám pomôžu lepšie nasmerovať mieru podpory z Regionálneho centra podpory učiteľov v Košiciach. Čím hodnotnejšie dáta dostaneme z prieskumu, tým kvalitnejšia bude podpora zameraná na Vaše potreby a vízie...


Ďakujeme vopred za Vaše cenné odpovede.

Spustiť dotazník