.

Dotazník pre žiakov skupiny A

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Páčila sa ti hodina s použitím hry Návrat do staroveku?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké typy úloh ťa bavili najviac?

Vyber tri odpovede.
3

Aké typy úloh ťa bavili najmenej?

Vyber tri odpovede.
4

Chcel by si, aby podobné didaktické hry boli častejšie zaraďované do vyučovania dejepisu?

Vyberte jednu odpoveď
5

Myslíš si, že hranie hry prispelo k tvojmu lepšiemu zapametaniu si učiva?

Vyberte jednu odpoveď