.

Vaardigheid les "thoraxdrain"

Hoi Collega's. Hierbij een enquête om na te gaan hoe jullie kijken naar het implementeren van de vaardigheid les "Thoraxdrain"

Beveiligd
1

Hoe "belangrijk" is het om de vaardigheid Thoraxdrain in de praktijk aan te bieden?

1 is onnodig, 5 is erg belangrijk
2

Denk je dat het van meerwaarde zou kunnen zijn voor de studenten Verpleegkunde?

1 is geen meerwaarde, 2 is kleine meerwaarde, 3 is neutraal, 4 is best wel meerwaarde, 5 is grote meerwaarde
3

Wat heb je nodig (van mij) om de les te kunnen geven?

4

Hoe kan ik je daarbij helpen en wat heb je nodig?

5

Welke middelen denk je nodig te hebben voor de vaardigheid les?

6

Wanneer zouden deze lessen geïmplementeerd kunnen worden?

7

Zou jij jezelf "bekwaam" voelen om de vaardigheid te geven (na kennisdeling vanuit mij)?

8

Zijn er nog andere zaken, waar ik niet aan heb gedacht, om deze vaardigheid te implementeren?