.

QR code in de horeca

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Welkom bij onze enquête! Wij zijn 3 studenten van Hotel Management School Maastricht. Momenteel doen wij onderzoek naar het gebruik van QR-codes in de horeca. Jouw inzichten helpen ons verder in ons onderzoek. Het invullen van deze enquête duurt 5 tot 10 minuten. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Alvast bedankt voor jouw tijd!
1

Wat is uw leeftijd?

2

Bent u op dit moment werkend of heeft u gewerkt in de horeca?

Kies één antwoord
3

Werkt u of heeft u gewerkt in een restaurant waar QR-codes gebruikt worden / werden?

Kies één antwoord
4

Zou u het werken met QR-codes aanraden?

Kies één antwoord
5

Het werken met QR-codes vind ik:

Kies één antwoord
6

Welke voordelen heeft u ervaren tijdens het werken met QR-codes?

Kies één of meer antwoorden
7

Welke nadelen heeft u ervaren tijdens het werken met QR-codes?

Kies één of meer antwoorden
8

Heeft u als gast in een restaurant gebruik gemaakt van bestellen met QR-codes?

Kies één antwoord
9

Vond u het prettig om QR-codes te gebruiken?

Kies één antwoord
10

Het bestellen via QR-codes vind ik:

Kies één of meer antwoorden
11

Welke voordelen heeft u ervaren tijdens het gebruik van QR-codes?

Kies één of meer antwoorden
12

Welke nadelen heeft u ervaren tijdens het gebruik van QR-codes?

Kies één of meer antwoorden
13

Hoe belangrijk vind u persoonlijke service in een restaurant?

Kies één antwoord
14

Had u het idee dat er sprake was van minder persoonlijke service door het gebruik van QR-codes?

Kies één antwoord
15

Vond u het gebruik van QR-codes makkelijk?

Kies één antwoord
16

Vind u het belangrijk dat er foto's bij de producten staan?

Kies één antwoord
17

Heeft u deze enquête als prettig ervaren?

Bedankt voor uw deelname!

U heeft de enquête succesvol voltooid. We waarderen uw tijd en inzet enorm. Uw feedback helpt ons vooruit.

ZIjn er nog vragen of wil je meer weten over ons onderzoek? Neem gerust contact met ons op.

Nogmaals, dank u wel!