Enquête handhygiëne

Beste collega's,


In de afgelopen weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het observeren van de uitvoering van handhygiëne in de praktijk. Ik heb van tevoren niet genoemd dat ik dit zou gaan observeren, om te voorkomen dat de observaties hierdoor beïnvloed zouden worden. Het is namelijk zo dat als mensen weten dat ze geobserveerd gaan worden zich bewuster en anders gaan gedragen dan wanneer zij niet weten dat er een onderzoek/observatie plaatsvindt.


De enquête is opgedeeld in drie verschillende delen. Het eerste deel zijn algemene vragen, het tweede deel bestaat uit vragen met betrekking tot de protocollen en richtlijnen van handhygiëne en het bevat vragen over wat uw houding is ten opzichte van het handhygiëneprotocol en het derde deel zijn kennisvragen over de handhygiëne. 


Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en is volledig anoniem.


Alvast bedankt voor het invullen van de enquête!


Met vriendelijke groet, 


Ghylia Bommeljé, 3e jaars HBO-V student aan de HZ University of Applied Sciences

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023