Hodnotenie adaptačného vzdelávania 2022/2023

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník