.

Dotazník o umeleckom prostredí

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktorý typ umeleckého prostredia preferujete najviac?

Vyberte jednu z možností.
2

Ako by ste ohodnotili vaše spokojnosť s aktuálnym umeleckým prostredím?

Ohodnoťte od 1 (veľmi nespokojný) po 10 (veľmi spokojný).
3

Aké sú vaše predstavy o budúcnosti umeleckého prostredia?

Napíšte svoje odpoveď do políčka.