.

Sociální sítě

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Prosím o vyplnění dotazníku, který Vám zabere max. 7 min. Cílem dotazníku je zjistit závislost mladistvých na sociálních sítích.
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Využíváte sociální sítě?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké sociální sítě používáte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Trávíte na sociálních sítích více jak 2 hodiny denně?

Vyberte jednu odpověď
6

Z jakých důvodů navštěvujete sociální sítě nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Odkud se nejvíce připojujete na sociální sítě?

Např.: škola, domov, práce, venku s kamarády,...
8

Jaký obsah na sociálních sítích sdílíte nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a, napište z jakého důvodu sdílíte tyto příspěvky.

10

Přidáváte si do přátel/sledujících i osoby, které neznáte?

Vyberte jednu odpověď
11

Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a Ano, uveďte důvod proč.

12

Na škále od 1 do 10 uveďte, jak moc si myslíte, že nás sociální sítě ovlivňují.

(1 = nejméně, 10 = nejvíce)
13

Myslíte jsi, že jste na sociálních sítích závislý/á?

Vyberte jednu odpověď
14

Dolázal/a by jste žít bez sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
15

Jsou Vaše veškeré informace, které jste do dotazníku uvedl/a, pravdivé?

Vyberte jednu odpověď