.

Vakantiegeld

Geachte heer / mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat voor beroep doet u?

2

Werkt u in loondienst of als zelfstandige?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoeveel uren per week werkt u?

4

Hoeveel vakantiegeld ontvangt u?

5

Heeft u een boven modaal, modaal of onder modaal inkomen?

6

Bent u ervan op de hoogte dat mensen met een modaal of hoger inkomen netto minder vakantiegeld ontvangen dit jaar en dat lagere inkomens er juist op vooruit gaan?

7

Wat vindt u hiervan?

8

Had u dit willen weten van tevoren?

9

Zo ja, op welke manier?

10

Waar geeft u uw vakantiegeld aan uit?

11

Heeft u andere plannen moeten/ kunnen maken dan normaal door de wijzigingen van het netto-vakantiegeld?

12

Zo ja, wat is er veranderd?

13

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Heeft u nog opmerkingen/ vragen?

Geef ook gerust een tip.