.

Tevredenheid tarieven logopedische behandelingen

Beste lezer, 

Voor het schrijven van een opiniestuk doe ik onderzoek naar de tevredenheid over de tarieven voor reguliere logopedische behandelingen. U zou mij er enorm mee helpen deze enquete in te vullen. Het invullen duurt slecht een paar minuten. Alvast heel erg bedankt!

Beveiligd
Vragen over tevredenheid tarieven logopedische behandelingen
1

Hoeveel jaar bent u al werkzaam als logopedist?

Kies één antwoord
2

Hoe krijgt u betaald?

Kies één antwoord
3

Bent u bekend met de huidige tarieven die door de zorgverzekeraars worden gehanteerd voor logopedische behandelingen?

Het huidige tarief voor een individuele zitting voor reguliere logopedie in Nederland ligt op dit moment gemiddeld op €35,53 per sessie. Dit tarief kan echter variëren afhankelijk van de zorgverzekeraar.
4

In hoeverre bent u het eens met deze huidige tarieven?

Kies één antwoord
5

Heeft het huidige tarief invloed op de kwaliteit van zorg die u kunt bieden?

Kies één antwoord
6

Wat zou volgens u een eerlijk tarief zijn per sessie voor logopedische behandelingen?

Kies één antwoord
7

Bent u bereid om deel te nemen aan initiatieven of acties om de tarieven voor logopedische behandelingen te verhogen?

Kies één antwoord