Preference u finančního poradenství

Vážení respondenti,

vítám vás u tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma zhodnocení konkurenceschopnosti poradenské firmy. Cílem této práce je na základě zjištěných informací prostřednictvím metodických východisek provést vyhodnocení poradenské firmy a poskytnout jí doporučení pro její další vývoj.

Ke splnění tohoto cíle potřebuji získat cenné informace a názory přímo od vás - respondentů, kteří mají, nebo nemají osobní zkušenosti s finančním poradenstvím.

Odpovědi na otázky v tomto dotazníku jsou zcela anonymní. Vaše účast je dobrovolná a budu vděčná za každé vyplnění dotazníku.

Děkuji vám za čas a ochotu věnovanou tomuto výzkumu.


Bc. Lucie Martínková

Spustit dotazník teď