.

Uniform rapporteren

Hoi, wij zijn 3 studenten van de HAN en wij doen onderzoek over hoe we de administratieve druk kunnen verminderen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er veel tijd wordt besteed aan rapporteren en aan rapportages lezen. Ook is aangegeven dat er vaak informatie ontbreek in een rapportage. We willen graag meer uniformiteit creëren in de rapportages. Vandaar dat we jullie willen vragen om deze enquête in te vullen. 

Het duurt ongeveer 5/10 minuten om deze enquête in te vullen. Alvast bedankt voor jullie moeite! 

Beveiligd
Belangrijke elementen in rapporteren
1

Rapporteer je op een vaste manier?

Zo ja, op welke volgorde doe je dit?
2

Wat vind je belangrijk om terug te lezen/te verwerken in rapportages?

3

Lees je alles wat je belangrijk vindt in een rapportage? (Niet alleen in je eigen rapportage, maar ook die van je collega's ?)

Zo nee, welke informatie ontbreekt vaak?
4

Welke obstakels zijn er waardoor niet iedereen uniform rapporteert?

5

Welke verbeterpunten zie jij in het huidige rapportage proces?

Kies één of meer antwoorden
6

Rapporteer je op dit moment volgens een bepaalde methode?

Zo ja, welke is dit?
7

Welke informatie moet verplicht terugkomen in een rapportage, zodat je goede zorg kunt leveren aan de cliënt?

8

Hoe tevreden ben je momenteel over je eigen vaardigheden op het gebied van rapportage?

9

Denk je dat een tipsheet gaat werken om meer uniform te rapporteren?

10

Wat zou je graag terug willen zien in een tipsheet?