Existencia a vplyv stvorených duchovných bytostí na život človeka v pedagogike Katolíckej Cirkvi

Dobrý deň,

venuj prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník