Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

ANKETA PRO RODIČE - MAP Dobrušsko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Hezký den! Milí rodiče, škola je prostředí, které všichni znáte. Informace získané od Vás mohou přispět ke zlepšení života ve škole. Zamyslete se tedy nad uvedenými tvrzeními, která souvisejí se školou, kam dochází Vaše dítě, v případě více dětí Vaše starší dítě. Posuzujte celou školu, všechny učitele i spolužáky svého dítěte. Zvažte a rozhodněte se, zda s určitým názorem nebo situací můžete rozhodně souhlasit, spíše souhlasit, spíše nesouhlasit nebo rozhodně nesouhlasit.

Zatrhněte příslušné políčko. Je důležité, abyste se vyjádřil(a) ke každému tvrzení.

1 Líbí se mi úprava okolí a venkovní výzdoba školy.
Povinná odpověď

2 Líbí se mi vnitřní úpravy a výzdoba chodeb školy.
Povinná odpověď

3 Ve škole je vždy čisto a uklizeno.
Povinná odpověď

4 Stav hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny ...) je vyhovující.
Povinná odpověď

5 Vybavení školy (např. nábytek, šatny ...) považuji za vyhovující.
Povinná odpověď

6 Mé dítě je spokojeno se stravou ve školní jídelně.
Povinná odpověď

7 Myslím, že většina učitelů mého dítěte má přehled v tom, co učí.
Povinná odpověď

8 Pokud mé dítě něčemu nerozumí, většina učitelů se mu to snaží ještě jednou vysvětlit.
Povinná odpověď

9 Mé dítě musí být často doučováno.
Povinná odpověď

10 Učitelé organizují pro žáky různé zajímavé akce.
Povinná odpověď

11 Domnívám se, že učitelé nepřipravují mé dítě do života.
Povinná odpověď

12 Domnívám se, že učitelé nepřipravují mé dítě k přijímacím zkouškám.
Povinná odpověď

13 Myslím si, že většina učitelů se snaží nikomu nenadržovat.
Povinná odpověď

14 Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte.
Povinná odpověď

15 V některých předmětech se mému dítěti stále střídají učitelé.
Povinná odpověď

16 Třídní učitelé mého dítěte se příliš často mění.
Povinná odpověď

17 Myslím si, že moje dítě chodí do své školy rádo.
Povinná odpověď

18 Zdá se mi, že učení mé dítě příliš nezajímá.
Povinná odpověď

19 Myslím si, že se mé dítě nechce zapojovat do různých akcí školy.
Povinná odpověď

20 Myslím si, že mé dítě nepracuje ve škole na své maximum.
Povinná odpověď

21 Většiny učitelů svého dítěte si vážím.
Povinná odpověď

22 Myslím si, že ve vedení školy, kterou navštěvuje moje dítě, jsou schopní lidé.
Povinná odpověď

23 Na vedení školy oceňuji lidský přístup k mému dítěti.
Povinná odpověď

24 Ze způsobu jednání s vedením školy mám dobrý pocit.
Povinná odpověď

25 Mé dítě má strach z některých spolužáků.
Povinná odpověď

26 Domnívám se, že si žáci stále častěji navzájem ubližují.
Povinná odpověď

27 Mé dítě se bojí většiny učitelů.
Povinná odpověď

28 Někteří učitelé se ke mně chovají nadřazeně.
Povinná odpověď

29 Většina spolužáků je ochotna mému dítěti poradit.
Povinná odpověď

30 Pokud je moje dítě nemocné, nosí mu spolužáci úkoly.
Povinná odpověď

31 Když mé dítě ve škole chybí, dozví se od spolužáků, co se ve škole dělo.
Povinná odpověď

32 Třídní učitel mě dostatečně informuje o mém dítěti.
Povinná odpověď

33 Většina učitelů chce, aby mé dítě přemýšlelo.
Povinná odpověď

34 Domnívám se, že moje dítě může zažít ve škole úspěch.
Povinná odpověď

35 Mám radost z toho, co se mé dítě ve vyučování naučilo.
Povinná odpověď

36 Myslím si, že mé dítě se snaží podávat ve škole co nejlepší výkony.
Povinná odpověď

37 Mé dítě chodí ze školy příliš unavené.
Povinná odpověď

38 Ve škole může moje dítě říct svůj názor.
Povinná odpověď

39 Ve škole má moje dítě možnost ukázat, co umí.
Povinná odpověď

40 Myslím si, že moje dítě má ve škole možnost objevovat nové informace.
Povinná odpověď

41 Vím, co se ve škole plánuje do budoucna.
Povinná odpověď

42 Díky této škole má moje dítě představu o tom, co může po jejím ukončení dělat.
Povinná odpověď

43 Jsem rád / ráda, že moje dítě chodí do této školy.
Povinná odpověď

44 Tuto školu mohu doporučit svým známým pro jejich děti.
Povinná odpověď

45 Myslím si, že tato škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí dobré jméno.
Povinná odpověď

46 Jsem ...
Povinná odpověď

47 Školu navštěvuje ...
Povinná odpověď

48 Vaše dítě (v případě více dětí Vaše starší dítě) nyní navštěvovalo třídu
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

49 Vaše dítě navštěvovalo poslední školní rok tuto školu:
Povinná odpověď

50 Chcete-li něco dodat k tématu dotazníku nebo k uvedeným tvrzením, tak zde je prostor pro Vaše sdělení:

Zbývá 1500 znaků