Parenterální výživa a paliativní péče

Děkuji velice za Váš čas při vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé atestační práce z Paliativní péče, věřím, že celý proces vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Všechny informace budou vyhodnocovány zcela anonymně, údaje o místě působení slouží pouze k představě, jaké procento center ČR se aktivně do dotazníku zapojilo.

Dotazník je určen pouze lékařům, kteří pečují o pacienty na domácí parenterální výživě.

Pavel Rutar, Nemocnice Na Homolce

Spustit dotazník teď