Dotazník k přeočkování proti spalničkám

Dobrý den,

výskyt spalniček u personálu zdravotnického zařízení představuje vysoké riziko jak pro zranitelné pacienty, tak i pro personál.

Vzhledem aktuální epidemiologické situaci ve výskytu spalniček v Evropě a předpokládanému nárůstu v nadcházejících měsících

si Vás dovolujeme požádat o součinnost při zmapování situace v naší nemocnici. Za Váš čas, který strávíte vyplněním dotazníku předem děkujeme.

Spustit dotazník teď