.

Taal in huis

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Hierbij ontvangt u een vragenlijst over onder andere het (voorlees)leesgedrag van u en uw kind.

Er is geen goed of fout, ik zou het dan ook erg waarderen als u de enquête zo eerlijk mogelijk wilt invullen. 

Alvast hartelijk bedankt!


Met vriendelijke groet,

Anne Lieke van Diepen

Leerkracht groep 1/2

Beveiligd
1

Mijn kind/kinderen zit/zitten in groep

Kies één of meer antwoorden
2

Ik/mijn partner lees(t) mijn kind/kinderen

Kies één antwoord
3

Mijn kind/kinderen is/zijn lid van de bibliotheek

Kies één antwoord
4

Mijn kind/kinderen haalt/halen boeken bij de bibliotheek

Kies één antwoord
5

Mijn kind/kinderen neemt/nemen wel eens deel aan activiteiten georganiseerd door de bibliotheek

Kies één of meer antwoorden
6

Mijn kind/kinderen gaat/gaan wel eens naar het theater

Kies één of meer antwoorden
7

Ik lees graag

Kies één antwoord
8

Ik zing liedjes met mijn kind/kinderen

Kies één of meer antwoorden
9

Mijn kind/kinderen zien mij/mijn partner lezen

Kies één antwoord