Dotazník kvality života pacientov s reumatoidnou artritídou

Vážený pacient, Vážená pacientka,

Moje meno je Michaela Imrichová, som študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia, odbor ošetrovateľstvo, na Fakulte zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove. Prosím Vás o vyplnenie tohto dotazníka pre moju bakalársku prácu na tému : Kvalita života u pacientov s reumatoidnou artritídou. Dotazník je anonymný, výsledky budú použité výlučne pre študijné účely.

Vopred ďakujem za Vašu ochotu a čas s vypĺňaním dotazníka. 

Spustiť dotazník