Personeelsvertegenwoordiging (PvT)

Tijdens onze personeelsvergadering van 23 april is het idee geopperd om een personeelsvertegenwoordiging in te stellen in plaats van een personeelsvergadering. Dit met het oog op versterking van de inspraak van het personeel. Dit gebeurt doordat:

1.           We als medewerkers gezamenlijk inspraak krijgen ten aanzien van personeelszaken. In de huidige vorm (personeelsvergadering) klinken vooral stemmen van individuen. Ook vindt er inspraak plaats via de leidinggevenden.

2.           Personeel instemmingsrecht krijgt (i.p.v. adviesrecht) ten aanzien van minimaal de volgende onderwerpen:

a.           Vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling;

b.           Vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

3.           De PvT kan, naast personeelszaken, ook andere onderwerpen die leven onder het personeel op de agenda zetten.

Een personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minimaal 3 gekozen leden die daarvoor een opleiding, tijd en faciliteiten krijgen van Verre Naasten.

Een PvT brengt dus kosten met zich mee in de vorm van uren, opleidingskosten en faciliteiten. Met de huidige vorm (personeelsvergadering) zijn echter ook kosten (ruim 20 mensen x 2 dagdelen en faciliteiten) gemoeid. Het is de bedoeling dat de PvT niet meer gaat kosten dan de PV. Het aantal plenaire vergaderingen zal dus afnemen als we overgaan van personeelsvergaderingen naar een personeelsvertegenwoordiging.

De bestuurder is verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen als meer dan 50% van de medewerkers daarom verzoekt. Het is belangrijk dat we de mening van alle medewerker meenemen, daarom kun je door middel van deze enquête aangeven of je wel of niet een verzoek doet aan de bestuurder voor een PvT.

Enquête starten