.

Stödstruktur nutrition

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Hur mår du?

Välj ett svar
2

Finns lokala rutiner för att identifiera och behandla undernäring?

Välj ett eller flera svar