.

Onderzoek naar Acella matrassen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Acella matrassen
1

Wat is u functie op de afdeling?

Kies één antwoord
2

Hoe lang werkt u al op de HPB?

3

Bent u bekend met Acella matrassen? Zo ja zou u er een korte beschrijving overgeven?

4

Heeft u op de afdeling informatie gekregen over Acella matrassen?

Kies één antwoord
5

Wanneer patiënten voor OK liggen ze dan al op een Acella matras?

6

Hoe komt het dat dit niet altijd het geval is?

Het kunnen meerdere antwoorden zijn
7

Is het algemeen bekend op de afdeling wat voor complicaties er kunnen optreden bij patiënten die na OK bedlegerig zijn en niet op een Acella matras liggen?

8

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

Wat denkt u zelf dat zou helpen om dit op te lossen?