Dotazník k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020 v zájmovém území MAS Otevřené zahrady Jičínska

Chcete-li podpořit a ovlivnit směr rozvoje zájmového území MAS Otevřené zahrady Jičínska, prosíme vás, věnujte několik minut vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako jedna z cest k procesu sběru dat ke SWOT analýze v rámci přípravy Integrované strategie rozvoje území pro období 2014 – 2020. Dotazník je rozdělen na dvě části, kde se otázky 2 - 8 vztahují k obci, kterou si zvolíte v otázce číslo 1, otázky 9 - 15 se vztahují k zájmovému území MAS, v otázkách zjednodušeně nazvanému Jičínsko. V dotazníku lze odpovědět jen na některé otázky.  Prosíme Vás o krátké zamyšlení nad tím, co Vám chybí nebo co byste chtěli vylepšit nebo co se Vám naopak líbí buď ve vaší obci, ve vaší firmě, nebo v zájmovém území MAS.

Dotazník zpracoval pracovní kolektiv MAS po konzultacích s předsednictvem Svazku obcí Mariánská zahrada, Mgr. Petrem Vrzáčkem a RNDr. Blaženou Huškovou.

Spustit dotazník